Mis on koerakasvataja eetika?


Kasvataja eetika on koeri aretava inimese enesemoraali tunne seoses tema kasvatava tõuga, mis peaks tagama tõu arengu ja kaitse.

Iga õige koerakasvataja eesmärgiks peaks olema tõugu parandada ehk vähendada pärilike haiguste riski ning anda edasi väärt geene. Eetiline kasvataja kasutab vaid tõustandardile vastavaid ning head välimikku, tervist ja psüühikat omavaid koeri, mille aretuse tulemuseks peaksid sündima võimalikult tõustandardis kirjeldatule ideaalilähedased järeltulijad.

Nii nagu inimlaste arengus on ka koerapoegade esimestel elunädalatel ja kuudel määrav tähtsus, ning koerakasvataja mängib selles suurt rolli. Sellest millistes tingimustes kutsikad kasvavad oleneb suurelt jaolt nende tervis ja sellest kui palju kasvataja kutsikatele aega pühendab nende tulevane sotisialiseerumisvõime. Eetiline kasvataja annab endast parima, et kutsikad saaksid eluks hea stardi.

Eetiline kasvataja on tõeline koeraentusiast, kes teadvustab, et tegemist on elusate olenditega, mitte aretusmaterjaliga. Koer või koerad on tema jaoks prioriteet ning tal jätkub aega nendega igapäevaselt tegeleda.

Eetiline kasvataja omab sissetulekuallikat, mis katab vajaduse korral kulutused koerte ravimiseks ja igapäevasteks kulutusteks koerte heaolu nimel, nagu nt. kvaliteetne toit.

Eetilise kasvataja kohustused

Eetiline kasvataja omab eesmärki ja perpektiivi tõu arengu kohta. Iga kasvataja eesmärk peaks olema saada terve, standardile vastav ja hea iseloomuga koer. Ebaõnnestumisel peaks eetiline kasvataja tunnistama oma vigu ning üritama sama viga tulevikus vältida.

Kasvataja on see, kes vastutab selle eest, mida ta on teinud oma koera tõule ja kutsikaomanikule. Eetiline kasvataja võtab kogu vastutuse enda aretustöö eest. Ei tegele aretusega, et katsetada äärmusi, vaid tema tegevus on eesmärgile suunatud.

Eetiline kasvataja teeb koostööd teiste kasvatajatega ja tõuorganisatsioonidega ning järgib kohustuslikke/soovituslikke aretusnõudeid. Ta registreerib kõik elusana sündinud kutsikad EKL-is vastavalt EKL tõuraamatumäärusele.

Eetiline kasvataja tunneb oma tõugu ja oma koeri. On täiustanud ennast erinevatel koolitustel, seminaridel ning on kursis tõugu puudutavate probleemidega.
Eetiline kasvataja osaleb aktiivselt näitustel, aretuskontrollidel, eksamitel (juhul,kui need on vajalikud sellele tõule) ja püüab suunata oma kasvandikke koolitustele ja näitustele, et saada ülevaadet oma aretustööst ekspertide käest.

Eetiline kasvataja kasutab aretuses emast koera ainult alates vanuses 18 elukuud kuni 9-aastaseks saamiseni, isaskoeri alates 10. elukuust ja seejuures aktsepteerib EKLi poolt tunnustatud tõuühingu kehtestatud tõukohaseid vanusepiiranguid.

Eetiline kasvataja on kursis kõikide seadustega ja aretusteemat puudutavate õigusaktidega (EKL tõuraamatumäärus, EKL mitte-aretuseks (MA) registri eeskiri, EKL kasvataja kohustusleping, EKL koeraomaniku ja -valdaja kohustusleping, FCI aretuseeskiri, tõuühingu aretuseeskiri) ning tutvustab neid ka tulevastele kutsikaomanikele.

Kasvataja loovutab ainult terved, kiibistatud ja tõutunnistusega, ussikuurid läbinud ja eakohaselt vaktsineeritud ning sotsialiseeritud kutsikad koos lemmikloomapassiga. Ta hoiab sidet kutsikaomanikega ja vajadusel abistab neid oma nõuannete ja oskustega. Vajadusel registreerib kutsika MA registrisse.

Eetiline kasvataja ei paarita omavahel lähisugulasi, sest tõukoerte puhul ilmnevad pärilikud geneetilised haigused seda suurema tõenäosusega, mida rohkem on antud tõus kasutatud lähisugulusaretust.

Eetilise kasvataja keelud

Eetiline kasvataja ei kasuta aretuses isendeid, kes ei vasta tõustandardile, kes omavad käitumisprobleeme või pärilikke haigusi. Samuti ei kasuta aretuses koera, kes on arg või agressiivne

Eetiline kasvataja ei oma rohkem koeri kui ta saab hoida puhtana, tervena ja sotsialiseerituna.
Ei varja pesakondi, mis on tehtud tõuraamatumäärust rikkudes ja ei müü kutsikaid turuhinnast odavamalt. Ei müü kutsikaid varem kui 8 nädala vanusena, kui kutsikad on veel kiipimata ja vaktsineerimata.

Ei müü kutsikaid ilma ostu-müügilepingu ja hooldusjuhendita ning ei anna ebarealistlikke lubadusi kutsikate tulevastele omanikele. Ei jäta hätta uusi kutsikaomanikke kutsikate kasvatamisel. Ei müü kutsikaid vahendajatele ja ei osta kutsikaid vahendajatelt edasimüügi eesmärgil.

Isase koera omanikuna ei luba oma koeral viljastada emast, kes ei ole samast tõust, kes ei ole FCI tõutunnistusega, ei täida aretuse erinõudeid või kui emase koera omanikul puuduvad eelteadmised ja tingimused pesakonna kasvatamiseks.

Ei kasuta vägivaldseid meetodeid koera koolitamisel ja kasvatamisel.

Ei levita kontrollimatuid fakte, laimu ja valeinformatsiooni teiste kasvatajate, koeraomanike ja koerte suhtes ning ei õõnesta tõuühingu tegevust.

Tõelise kasvataja jaoks kehtivad eetikareeglid igal ajal. Parim kiitus eetilisele kasvatajale on tema kasvandike hea tervis, iseloom ja edusammud näitustel ja koolitustel. Eetilisel kasvatajal on missioonitunne ning iga tema pesakond on põhjendatud.

EKL kasvatajakoolitus
Koostas Mona N. Vahtra
november 2017