Kasutajatingimused

Veebisaidi koertekas.ee külastamisel, nõustute järgima käesolevas dokumendis välja toodud kasutajatingimusi. Kui Te nende kasutajatingimustega ei nõustu, palun lahkuge veebisaidilt koheselt. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ja järgite Naheka OÜ privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid Teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate meie rakendust või veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt meie privaatsuspoliitika dokumenti.

Küpsised

Nii nagu enamik kaasaegseid veebilehti, kasutab ka meie veebisait küpsiseid. Kasutame küpsiseid selleks, et parandada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta meie veebaidi kasutamine külastajate jaoks lihtsamaks ning mugavamaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kohta loe lähemalt meie privaatsuspoliitika dokumendist.

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad Naheka OÜle kõik koertekas.ee lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

 • Veebisaidil koertekas.ee kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.
 • Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.
 • Lehekülje sisu kopeerida.
 • Veebisaidi koertekas.ee lehekülgede sisu levitada.

Käesolev leping kehtib alates 22/05/2024.

Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta Naheka OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. Naheka OÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

Naheka OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

 • On teil õigus postitada kommentaare meie veebilehele;
 • Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
 • Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;
 • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate Naheka OÜle ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb alati kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.
Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me võimaliku kahjumi või kahjustuste eest.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenusega seoses muresid või vaidlusi, nõustute kõigepealt proovima vaidluse lahendamist mitteametlikult, pöördudes Naheka OÜ poole.

Piirangud

Naheka OÜ ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Naheka OÜ veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda Isegi siis, kui Naheka OÜ või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju tekkimise võimalusest.

Muudatused ja vead

Naheka OÜ veebisaidil võib esineda erinevaid vigu. Me ei vastuta selle eest, et saidil olev info oleks täpne, täielik või asjakohane. Võime saidil olevat infot igal ajal ette teatamata muuta või kustutada. Naheka OÜ ei ole kohustatud hoidma infot oma veebisaidil aktuaalsena.

Viited teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele. Meil puudub kontroll nende veebisaitide teenuste, sisu ja privaatsuseeskirjade üle ning me ei vastuta nende eest. Selle dokumendi kohaselt mõistate ja nõustute ka sellega, et Naheka OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tekkida kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisest.

Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide teenusetingimustega ja privaatsuseeskirjadega.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.

Kuigi püüame tagada, et meie veebisaidil olev teave oleks korrektne, ei saa me tagada selle täielikkust ega täpsust; samuti ei ole me kohustatud tagama veebisaidi kättesaadavust või veebisaidil oleva materjali ajakohasust.

Sätete lahusus

Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.

Õigustest loobumine

Kui käesolevas dokumendis pole teisiti välja toodud, ei tähenda ükskõik millise selles dokumendis mainitud õiguse kasutamata jätmine seda, et seda sama õigust pole võimalik hiljem kasutada.

Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Kui muudatus on oluline, anname endast parima, et Teid enne selle jõustumist vähemalt 30 päeva ette teavitada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, lõpetage palun meie veebisaidi ja teenuse kasutamine.

Ligipääsu peatamine

Käesolevas dokumendis välja toodud tingimuste rikkumisel võime viivitamatult peatada Teie ligipääsu meie lehele ja teenustele. Sel juhul pole me kohustatud Teid sellest teavitama. Ligipääsu peatamisel kaotate koheselt õiguse meie teenuseid kasutada.

Treeningud

Registreerimine ja maksmine

 • Koolitusele, treeningule või sündmusele registreerimiseks võtke meiega ühendust meili teel või meie veebisaidi kaudu.
 • Treeningtunni, kursuse või sündmuse tasu tuleb ette maksta ülekandega või sularahas kohapeal.
 • Tasusid ei tagastata, välja arvatud juhul, kui Naheka OÜ peab tunni ära jätma.

Tunnid ja osalemine

 • Tunnid toimuvad vastavalt eelnevalt kokkuleppitud ajale.
 • Teie kohustus on teavitada meid vähemalt 24 tundi ette, kui te ei saa tunnis osaleda.
 • Hilinemise korral jätkub tund plaanitud lõpuni.
 • Me jätame õiguse keelduda teenindamast koeri, kes on agressiivsed või haiged.

Koerte käitumine

 • Koerad peavad olema vaktsineeritud
 • Koerad peavad olema rihmas ja olema omaniku kontrolli all. Enne trenni algust koeri mitte kokku lasta – treener juhendab kuidas koeri omavahel tutvustada
 • Omanikud on vastutavad oma koerte käitumise eest.

Meelespea enne trenni

 • Koer võiks olla veidi näljane. Vähese isuga koera puhul jäta ära eelnev toidukord. Suure isuga koerale ära anna paar tundi enne midagi
 • Maiused ja krõbinad ( ! mitu erinevat sorti maiust – näiteks madalama väärtusega tavalised krõbinad ja kõrgema väärtusega vorst, kana, kotlet, maks)
 • Vaja on ohutu ja kindel kaelarihm või traksid ja jalutusrihm (flexi ehk rullikrihm pole sobilik)
 • Võta kaasa kilekotid koera järelt koristamiseks

Vastutus

 • Naheka OÜ ei vastuta vigastuste eest, mis teie koerale või teistele koertele tunnis osalemise ajal tekivad, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud meie hooletusest.
 • Omanikud vastutavad oma koerte tekitatud kahju eest.

Teie privaatsus

Teie privaatsusega seonduvate sätetega tutvumiseks, palun vaadake meie privaatsuspoliitikat.

Kohaldatav seadus

Kõiki Naheka OÜ veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

Kontakt

Küsimuste puhul, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@koertekas.ee.

Naheka OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutajatingimustes.

 

 

Viimati muudetud 22/05/2024