Rallikuulekus

Rallikuulekus on koeraspordiala, mis on sobilik igat tõugu ja tõuta koertele. RK juures on oluline koera rõõmsameelsus ning koostöö omanikuga, mitte niivõrd tehniline perfektsus. RK on segu kuulekuse, agility ja koeratantsu elementidest. Üks mis kindel – selles trennis juba igav ei hakka. Vaimu arendab nii koer kui ka koera omanik. 

Koolitusel osalemiseks peab koer olema terve ja nõuetekohaselt vaktsineeritud. Turvalisuse kaalutlustel ei saa rühmas osaleda väga ärevad, inimeste või koerte suhtes agressiivsed koerad. Käitumisprobleemidega tegeleda eratrennis.

Rallikuulekuse algkursus

Võru uus grupp alustab 05.05.2024 pühapäeviti kell 12.00 

Koolitus on mõeldud koertele alates 6 elukuust, ülemist vanusepiiri pole. On sobilik koerale, kes on läbinud rallikuulekuse eelkooli, koera baaskoolituse I / II astme. See trenn keskendub rallikuulekuse kui koeraspordi ala õppimisele.

Kestus: 8 nädalat
Koolituspäevad: 8 x 1h
Treener: Pille-Riin Sarv
Asukoht: Kubija, Võrumaa (Õues muruplatsil)
Grupi suurus: 4-6 koera
Maksumus: 135 euro

Treener võib teemades ja järjestuses muudatusi teha. Trennis seostame õpitu ka selle vajalikkusega koera igapäevaelus.

1. Sissejuhatav trenn – rallikuulekuse kui spordiala tutvustus, vajalikud eelteadmised koera juhtimiseks ja harjutuste sooritamiseks, trenni ülesehituse tutvustus, oluliste käskluste meenutamine ja kinnistamine, trenniks vajalikud soojendusharjutused.

2. Koer paremal küljel – erinevad võimalused koera viimiseks paremjuhtimisse, “istu”, “seisa”, “lama”, “kõrval” paremjuhtimises.

3. Asendid ja nende kombinatsioonid – “istu”, “seisa”, “lama”, püsima jäämine, juurde tulek.

4. Pöörded – erinevad pöörded paremale, vasakule, kohapeal.

5. Tagasipöörded – 180-kraadised pöörded.

6. Harjutused ümber koonuste – spiraalid ja slaalomid.

7. Tõke – tõkke ületamine, tõkke juures ootamine.

8. Püsiasendid – püsima jäämine ja püsimine häiritud olukorras.

9. Muu põnev – esme kandmine, ahvatluste kaheksa.

10. Eksam

Rallikuulekuse rühmatrenn

Rühmatrenn alustab 05.05.2024 pühapäeviti kell 13.00

Rühmatrenn on sobilik koertele, kes on läbinud algkursuse. Igas trennis tegeletakse erineva raskusastmega elementide õppimisega. Samuti tehakse rajatrenni. Lisaks rallikuulekusele ei puudu trennist ka mäng, soojendusharjutused ja eluks vajalike baasasjade õppimine.

Treener: Pille-Riin Sarv
Asukoht: Kubija, Võrumaa (Õues muruplatsil)
Grupi suurus: 4-7 koera
Maksumus:
Kuukaart
(4 x 1h) 50 eurot
Üks trenn
(1 x 1h) 14 eurot

Rallikuulekus

Rallikuulekus on koeraspordiala, mis on sobilik igat tõugu ja tõuta koertele. RK juures on oluline koera rõõmsameelsus ning koostöö omanikuga, mitte niivõrd tehniline perfektsus. RK on segu kuulekuse, agility ja koeratantsu elementidest. Üks mis kindel – selles trennis juba igav ei hakka. Vaimu arendab nii koer kui ka koera omanik. 

Koolitusel osalemiseks peab koer olema terve ja nõuetekohaselt vaktsineeritud. Turvalisuse kaalutlustel ei saa rühmas osaleda väga ärevad, inimeste või koerte suhtes agressiivsed koerad. Käitumisprobleemidega tegeleda eratrennis.

Rallikuulekuse algkursus

Võru uus grupp alustab 05.05.2024 pühapäeviti kell 12.00 

Koolitus on mõeldud koertele alates 6 elukuust, ülemist vanusepiiri pole. On sobilik koerale, kes on läbinud rallikuulekuse eelkooli, koera baaskoolituse I / II astme. See trenn keskendub rallikuulekuse kui koeraspordi ala õppimisele.

Kestus: 8 nädalat
Koolituspäevad: 8 x 1h
Treener: Pille-Riin Sarv
Asukoht: Kubija, Võrumaa (Õues muruplatsil)
Grupi suurus: 4-6 koera
Maksumus: 135 eurot
.

Treener võib teemades ja järjestuses muudatusi teha. Trennis seostame õpitu ka selle vajalikkusega koera igapäevaelus

1. Sissejuhatav trenn – rallikuulekuse kui spordiala tutvustus, vajalikud eelteadmised koera juhtimiseks ja harjutuste sooritamiseks, trenni ülesehituse tutvustus, oluliste käskluste meenutamine ja kinnistamine, trenniks vajalikud soojendusharjutused

2. Koer paremal küljel – erinevad võimalused koera viimiseks paremjuhtimisse, “istu”, “seisa”, “lama”, “kõrval” paremjuhtimises

3. Asendid ja nende kombinatsioonid – “istu”, “seisa”, “lama”, püsima jäämine, juurde tulek

4. Pöörded – erinevad pöörded paremale, vasakule, kohapeal, tagasipöörded, 180 kraadised pöörded

5. Harjutused ümber koonuste – spiraalid ja slaalomid

7. Tõke – tõkke ületamine, tõkke juures ootamine

8. Püsiasendid – püsima jäämine ja püsimine häiritud olukorras

Rallikuulekuse rühmatrenn

Rühmatrenn alustab 05.05.2024 pühapäeviti kell 13.00

Rühmatrenn on sobilik koertele, kes on läbinud algkursuse. Igas trennis tegeletakse erineva raskusastmega elementide õppimisega. Samuti tehakse rajatrenni. Lisaks rallikuulekusele ei puudu trennist ka mäng, soojendusharjutused ja eluks vajalike baasasjade õppimine.

Treener: Pille-Riin Sarv
Asukoht: Kubija, Võrumaa (Õues muruplatsil)
Grupi suurus: 4-7 koera
Maksumus:
Kuukaart
(4 x 1h) 50 eurot
Üks trenn
(1 x 1h) 14 eurot

Rallikuulekusest

Rallikuulekus on jaotatud raskusastmete järgi nelja klassi -RK1, RK2, RK3 ja RK4. Platsile pannakse üles erinevate võtetega rada, võtted on kirjas nummerdatud käsusiltidel. Koerajuht peab kõrvakõndiva koeraga läbima raja soovituslikult ühtlases kiiremas tempos ja ilma vigadeta. Põhilised käsklused rajal on “istu”, “lama”, “seisa” ja erinevad kombinatsioonid nendest. Veel on rajal pöörded, slaalomid ja spiraalid koonuste ümber, tõkke ületamine, juurdekutsumine ja palju muud huvitavat. RK1 klassi rajal on 12-15 käsusilti, RK2 klass 13-17, RK3 klass 15-18 ning RK4 klass 18-20.

Kõige kergem ehk RK1 klass on jõukohane igale treenitud kodukoerale, kes on õppinud baaskäsklusi (istu, lama, seisa, kõrval, siia, oota).

Rallikuulekuses võistlemine peab olema koerale tore ja põnev elamus. Keelatud on koera korrigeerimine, karistamine, riidlemine ning igasugune negatiivne mõjutamine. Lubatud on koera sõnaline kiitmine, käemärgid, koeraga rääkimine ja RK1 klassis on lubatud ka maiuse andmine võistluse ajal.

Rallikuulekusest

Rallikuulekus on jaotatud raskusastmete järgi nelja klassi -RK1, RK2, RK3 ja RK4. Platsile pannakse üles erinevate võtetega rada, võtted on kirjas nummerdatud käsusiltidel. Koerajuht peab kõrvakõndiva koeraga läbima raja soovituslikult ühtlases kiiremas tempos ja ilma vigadeta. Põhilised käsklused rajal on “istu”, “lama”, “seisa” ja erinevad kombinatsioonid nendest. Veel on rajal pöörded, slaalomid ja spiraalid koonuste ümber, tõkke ületamine, juurdekutsumine ja palju muud huvitavat. RK1 klassi rajal on 12-15 käsusilti, RK2 klass 13-17, RK3 klass 15-18 ning RK4 klass 18-20.

Kõige kergem ehk RK1 klass on jõukohane igale treenitud kodukoerale, kes on õppinud baaskäsklusi (istu, lama, seisa, kõrval, siia, oota).

Rallikuulekuses võistlemine peab olema koerale tore ja põnev elamus. Keelatud on koera korrigeerimine, karistamine, riidlemine ning igasugune negatiivne mõjutamine. Lubatud on koera sõnaline kiitmine, käemärgid, koeraga rääkimine ja RK1 klassis on lubatud ka maiuse andmine võistluse ajal.

Avalda soovi liituda rallikuulekuse rühmatrenniga

Avalda soovi liituda rallikuulekuse rühmatrenniga

  • Kirjuta täpne vanus kuudes ja aastates.
  • Mis oskused, teadmised, käsklused sulle kõige enam huvi pakuvad.